Stranice
RssFacebook
Kategorije

Objavljeno 23. rujna 2021. | Novosti

E-course ‘Sustainable development in practice’ has started!

Within Erasmus+ project ‘Creative Youth for Sustainable Environment’, Zamah foundation, together with three partner organizations from Spain, Italy and Czech Republic has launched new e-learning course named ‘Sustainable development in practice’

As a civilization, we are facing rapid climate change, loss of flora and fauna, food shortages and other urgent challenges. Sustainable development and practices derived from the theoretical foundations of sustainable development are a needed response to these challenges. As individuals and as a community, we have the opportunity to create for ourselves a new path to protect the planet and secure a future for generations to come. This is the path we are taking through the education of young people.

As part of the course, young people have the opportunity to learn about specific sustainable practices. The course consists of 4 educational modules:

-Implementation of environmental campaigns

-Sustainable tourism

-Sustainable agriculture in urban areas

-Business application of sustainable agriculture / supply and demand

The course takes place on the e-learning platform MOD. The first cycle of the course lasts from September 20, 2021 to November 1, 2021. All interested participants in this period have the opportunity to pass the tests and obtain official course certificates. The language of the course is English.

All instructions related to enrollment in the course, the use of educational materials and the process of obtaining a certificate can be found below in the e-course Manual.

https://www.zamah.hr/wp-content/uploads/2021/09/E-course-manual-1.pdf

Opširnije

Objavljeno 23. rujna 2021. | Novosti

Započeo E-tečaj ‘Održivi razvoj u praksi’

U sklopu projekta Erasmus+ ‘Creative Youth for Sustainable Environment’ Zaklada Zamah zajedno sa tri partnera iz Španjolske, Češke i Italije pokrenula je e-tečaj za mlade pod nazivom ‘Održivi razvoj u praksi’.

Kao civilizacija se suočavamo sa rapidnim klimatskim promjenama, gubitkom biljnog i životinjskog svijeta, nedostatkom hrane i drugim izazovima. Održivi razvoj i prakse proizašle iz teoretskih temelja održivog razvoja predstavljaju odgovor na navedene izazove. Kao pojedinci i kao zajednica imamo priliku stvoriti za sebe novi put kojim ćemo zaštititi planet i osigurati budućnost generacijama koje dolaze. Upravo takvim putem kročimo kroz obrazovanje mladih.

U sklopu tečaja mladi imaju priliku od stručnjaka iz područja održivog razvoja naučiti više o specifičnim održivim praksama. Tečaj se sastoji od 4 edukativna modula:

-Provedba okolišnih kampanja

-Održivi turizam

-Održiva poljoprivreda u urbanim sredinama

-Poslovna primjena održive poljoprivrede/ ponuda i potražnja

Tečaj se odvija na platformi za e-učenje MOD. Prvi ciklus tečaja traje od 20. rujna 2021. do 1. studenog 2021. Svi zainteresirani polaznici tečaja u tom razdoblju imaju priliku položiti testove te steći službene certifikate. Jezik tečaja je engleski.

Sva uputstva vezana za upis na tečaj, korištenje edukativnih materijala te za proces stjecanja certifikata možete pronaći niže u Vodiču kroz e-tečaj

https://www.zamah.hr/wp-content/uploads/2021/09/Vodic-kroz-e-tecaj-3.pdf

Opširnije

Objavljeno 07. srpnja 2021. | Novosti

Zamah i Solidarna za Baniju!

Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah i Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost nastavljaju zajedničkim snagama pomagati ljudima na potresom pogođenom području. Od  lipnja 2021. pa do kraja studenog 2021. Zaklada Zamah provodi projekte kojima je cilj daljnje hitno zbrinjavanje stradalnika potresa.

Prvi projekt odnosi se na popravke i obnovu stambenih objekata. Projekt je podržala Zaklada SOLIDARNA kroz Fond 5.5 za kriznu podršku nakon potresa s donacijom od 200.000,00 HRK

Drugi projekt odnosi se na izgradnju gospodarskih objekata te popratne troškove mehanizacije i izrade tehničke dokumentacije za stradalnike potresa na području Petrinje i Sisačko-moslavačke županije. Projekt je podržala Zaklada SOLIDARNA kroz Fond 5.5 za kriznu podršku nakon potresa s donacijom od 200.000,00 HRK

Našim naporima u rješavanju teške socijalno ekonomske situacije stradalnika potresa s područja Banije možete se uključiti s prijedlozima, volontiranjem ili novčanom potporom za  Baniju

Više o provedbi projekata pratite na društvenim mrežama Zaklade Zamah

Opširnije

Objavljeno 29. lipnja 2021. | Novosti

Otvoreno pismo Vladi RH i Hrvatskom saboru: Hitno omogućite pristup obnovi svim stambenim i gospodarskim objektima stradalima u potresu – legalizacija ne smije biti prepreka!

Poštovani,

šest mjeseci nakon razornog potresa s epicentrom u Petrinji, obraćamo vam se s prijedlogom da hitno omogućite obnovu svih stambenih i gospodarskih objekata na potresom stradalim područjima Sisačko-moslavačke i drugih županija, bez obzir na njihov status legalnosti. Ovo smo prepoznali kao kritični faktor pravodobne i pravedne obnove, a time i opstanka ove osiromašene i depopulirane regije. Dvije godine od isteka roka za podnošenjem zahtjeva preko 90% gospodarskih i blizu 80% stambenih objekata na području potresom najjače pogođene Sisačko-moslavačke županije još uvijek nije legalizirano. U skladu s aktualnim uvjetima koje propisuje Zakon o obnovi onemogućen je pristup mjerama obnove tisućama kućanstava i poljoprivrednika koje se time izlaže riziku siromaštva, nesigurnih stambenih uvjeta, ako ne i beskućništva i iseljavanja. Ako se ne iznađe korektivno rješenje, obnova će u ovoj regiji umjesto razvoja i modernizacije de facto pospješiti divlju gradnju – trend kojeg nacionalni projekt legalizacije ovdje nije uspio niti ublažiti, kamoli preokrenuti u korist pravne države i sigurnosti građana.

Ovaj duboki i rašireni problem detektirali smo na terenu, a njegovih punih razmjera postali svjesni upravo sada, kada su napokon krenuli programi obnove. Postalo je očito da oni koji do 30. lipnja 2018. nisu predali zahtjev za legalizacijom danas ne mogu konkurirati za natječaje financijske potpore ili donatorske programe – zakonitost srušenog preduvjet je izgradnje novog objekta. To je i akutni uzročnik izuzetno malog broja prijava poljoprivrednika na Mjeru 5.2.1 za obnovu gospodarskih objekata; zbog toga su i privatni donatorski programi gradnje prisiljeni odbijati socijalne ugro-žene stradalnike – inače bi bili prisiljeni da i sami krše zakon. Naime, postupak naknadne legalizacije izuzetno je kompliciran i skup te ne može niti u teoriji obuhvatiti sve srušene domove, stoga je u praksi obnove i neprimjenjiv. Smatramo da nam je nužan radikalni iskorak prema hitnoj legalizaciji stambenih i gospodarskih objekata, primarno u SMŽ, kako bi obnova djelovala kao akcelerator modernizacije i razvoja. To je i jedini način da se izbjegne sistemska diskriminacija u pristupu obnovi, stambeni i ekonomski kolaps, kao i novi val iseljavanja.

Stoga predlažemo Vladi RH i Saboru da hitno riješe ovaj problem i omoguće pristup obnovi svim stradalničkim kućanstvima i poljoprivrednim gospodarstvima, a što je moguće riješiti na različite načine, ukoliko postoji politička volja i suradnja različitih institucija:

 1. Kao najbrže, “vatrogasno rješenje” predlažemo da Vlada donese Uredbu, kao nadopunu Zakonu o obnovi, da se objekti stradali u potresu izuzimaju od obaveze legalnosti u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Zakonom o gradnji, sve do zakonskih izmjena i pokretanja novog projekta legalizacije na potresom stradalim područjima. To je i prilika za pojednostavljenje procedura i jačanje tehničke pomoći građanima, nastavno na iskustva iz recentnih programa obnove, od Gunje preko Zagreba do Petrinje, širom općina i gradova u čak tri županije.
 1. Predlažemo i da Vlada i Sabor razmotre i ambicioznije rješenje kojim bi se obnova iskoristila za cjelovito uređenje imovinsko-pravnih odnosa u ovoj stradaloj županiji. To bi zahtijevalo izmjenu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (dopuna Članka 10) kako bi se za sve zgrade s potresom stradalih područja omogućilo podnošenje zahtjeva za legalizacijom u redovnom postupku i nakon 30. lipnja 2018. Naime, u obnovi i revitalizaciji potre-som razrušenog područja svaka neoštećena i uporabljiva zgrada, kuća ili štala u kojoj se može živjeti, a može je se i legalno kupiti/ prodati ili iznajmiti, vrijedan je resurs koji smanjuje trošak obnove i podiže gospodarsku vrijednost regije. Ukoliko se Vlada i Sabor odluče za ovo rješenje, predlažemo da u okviru priznatih troškova obnove omogući pokrivanje dopunskih troškova vezanih uz izradu tehničke dokumentacije za prethodno nelegalne objekte.
 2. Kao treći mogući način rješavanja ove sistemske prepreke obnovi, a i krajnje neuređenih imovinsko-pravnih odnosa na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke, ali i susjednih županija, predlažemo izmjenu Zakona o gradnji s novim, aktualnim datumom presjeka za opću legalizaciju, temeljem nove avionske snimke zatečenog stanja kao osnove za izuzeće od legalizacije svih prethodno izgrađenih objekata, u skladu s člankom 175. Zakona o gradnji koji se odnosi na zgrade starije od 15. veljače 1968.

Upozoravamo i na to da bez efikasne podrške građanima, obnova ne može uspjeti. Nužno je osigurati adekvatne kapacitete javnih službi i administracije za pomoć građanima u pripremi zahtjeva te prateće tehničke dokumentacije u procesu obnove, što treba uvrstiti u priznate troškove obnove o trošku državnog proračuna i fondova EU. Jedino se tako može premostiti i informacijski, tehnički i financijski jaz koji je ranije onemogućio legalizaciju u ovoj regiji. Kako bi se građane informiralo i usmjerilo, nužno je osigurati djelotvornu multiresornu terensku podršku putem centara za obnovu i povezanih mobilnih timova u svim regionalnim centrima (Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Gvozd, Dvor).
Od Premijera, svih članova Vlade i svih saborskih zastupnika tražimo i očekujemo da se u skladu sa svojim ovlastima, ali i sa svojom savješću, angažiraju na tome da gorući problem nelegalne gradnje kao prepreke obnovi riješi što prije, a svakako do ljetne stanke Sabora. Ukoliko izgubimo šansu za obnovu koju nam pruža suho i toplo ljeto, deseci tisuća naših sugrađana neće moći dobiti pomoć za obnovu svojih kuća i štala. To znači da će mnogi od njih i sljedeći Božić i Novu godinu dočekati očajni, na rubu iseljenja. Baš sada je čas za brzu političku akciju, a time i za spas Banije.

Supotpisnici Otvorenog pisma (prema abecednom redu):

 1. ADRA Hrvatska
 2. ALD – Agencija lokalne demokracije Sisak
 3. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava
 4. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
 5. CGI – Centar za građanske inicijative
 6. CMS – Centar za mirovne studije
 7. CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske
 8. Dkolektiv – Organizacija za društveni razvoj
 9. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
 10. Dugine obitelji
 11. GONG
 12. Grad Sisak – Kristina Ikić Baniček
 13. Grad Glina – zamjenica gradonačelnika Branka Bakšić Mitić
 14. Hrvatski centar za razvoj volonterstva
 15. Hrvatski savez stanara – građana EU
 16. Humanitarna udruga Ljudi za ljude
 17. Inicijativa mladih za ljudska prava
 18. Inicijativa nezavisnih volontera
 19. Inkluzivna kuća Zvono
 20. Kuća ljudskih prava
 21. Ljudi za ljude
 22. Matica hrvatskih sindikata
 23. MMH – Mreža mladih Hrvatske
 24. Nezavisni hrvatski sindikati
 25. Općina Dvor – načelnik Nikola Arbutina
 26. Općina Gvozd – načelnik Milan Varga
 27. Općina Donji Kukuruzari – zamjenik načelnice Dalibor Kukuruzar
 28. PGP – Projekt građanskih prava
 29. Pravo na grad
 30. Protagora
 31. Rehabilitacijski centar za stres i traumu
 32. Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”
 33. SLAGALICA – Zaklada za razvoj lokalne zajednice
 34. SNV – Srpsko narodno vijeće
 35. SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost
 36. SSSH – Savez samostalnih sindikata Hrvatske
 37. U dobroj vjeri
 38. Udruga Ambidekster
 39. Udruga IKS
 40. Udruga Oaza
 41. Udruga za samozastupanje
 42. ZAMAH – Regionalna zaklada za lokalni razvoj
 43. Ženska soba – Centar za seksualna prava
 44. Ženska udruga Izvor
Opširnije

Objavljeno 08. lipnja 2021. | Novosti

Trešnjevka se budi! – Zamah

Zaklada Zamah i ove će se godine uključiti u program manifestacije “Trešnjevka se budi!”

Za sve posjetitelje pripremili smo raznovrstan program:

• Pitat ćemo građane koje su potrebe u Tratinskoj ulici, što im nedostaje?

• Što nedostaje mladima u Tratinskoj ulici, a što starijoj populaciji?

• Što bi trebalo promijeniti u Tratinskoj ulici?

• Što je, prema njihovom mišljenju, nužno za Tratinsku ulicu?

Ideje građana stavit ćemo na papir i objaviti ih po završetku manifestacije. Za vrijeme trajanja manifestacije projicirat ćemo stare filmske zapise o Trešnjevci, a posjetitelji će moći uživati u glazbi  poznatog Trešnjevčana Zvonka Špišića i drugih popularnih zagrebačkih pjevača poput Drage Diklića i Ive Robića.

U suradnji s Centrom za civilne inicijative (CCI) osigurat ćemo prostor za bojanje i pružiti djeci priliku da #Oboje za bolje sutra. Uz to, podijelit ćemo po 5 komada zaštitnih medicinskih maski našim starijim sugrađanima. Osigurali smo i majice za poklon, a predstavit ćemo i pokrenuti program „Moj firtl“. Također, posjetitelji će se moći upoznati s našim aktivnostima.

Posjetite nas u subotu 12. lipnja 2021. u Tratinskoj ulici 36. – 38. od 10 do 14 sati i podijelite s nama ideje za Tratinsku ulicu.

Više informacija o samoj manifestaciji potražite na poveznici.

Vidimo se!

Opširnije

Objavljeno 28. travnja 2021. | Novosti

Svečano otvoren paviljon u Čazmi

U okviru projekta Zaklade za lokalni razvoj „Zamah“ – „Sigurni prostor u zajednici/Rješenja za djecu i mlade u novim društvenim okolnostima“, i u suradnji s Društvom „Naša djeca“ Čazma i Gradom Čazmom, danas smo svečano otvorili paviljon u Čazmi koji će biti novo mjesto za okupljanje mladih i ostalih građana te posjetitelja tijekom cijele godine.

Svečanom otvorenju prisustvovali su gradonačelnik Dinko Pirak, upravitelj Zaklade Zamah Drago Vručinić, predsjednica DND Čazma Ivana Popilovski te djeca iz DV Pčelica, koja su razveselila okupljene otpjevavši im prigodne pjesme.

Paviljon je namijenjen svim zainteresiranim građanima, udrugama, sportskim klubovima, roditeljima, djeci i ostalim posjetiteljima. Smješten je na sajmištu u Čazmi, a služi kao natkriveni prostor za razna okupljanja za mlade na otvorenom kroz cijelu godinu.

U paviljonu će se moći družiti i organizirati razne aktivnosti na otvorenom: nastava na otvorenom, edukativne radionice, koncerti, konferencije, događanja ili pak projekcije filmova.

Projekt „Sigurni prostor u zajednici/Rješenja za djecu i mlade u novim društvenim okolnostima“ provodi se u sklopu programa Global Challenges Local Solutions financiranog od strane Academy for the Development of Philanthropy in Poland.

Kako nam je bilo na otvorenju paviljona možete pogledati u galeriji.

Opširnije