Stranice
RssFacebook
Kategorije

Objavljeno 14. ožujka 2014. | Natječaji

Otvoren natječaj za financiranje projekata u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika

Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja i Ured za suzbijanje zlouporabe droga pozivaju udruge i zdravstvene organizacije da se prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose prevenciji, tretmanu i liječenju ovisnosti te resocijalizaciji ovisnika.

Natječaj je namijenjen udrugama i zdravstvenim organizacijama koje su programski usmjerene za rad u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika.

Moguće je prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

 • PI. Projekti prevencije ovisnosti koji udovoljavaju EDDRA kriterijima i Inovativni projekti univerzalne prevencije ovisnosti
 • PII. Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije
 • PIII. Resocijalizacija ovisnika/rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama
 • PIV. Projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama

Sveukupno je za Natječaj osigurano 13.000.000,00 kuna. Minimalni iznos za projekate udruga je 50.000,00 kn, a maksimalni 150.000,00 kn. Za projekte zdravstvenih organizacija minimalni iznos za pojedini projekt je 50.000,00 kn, a maksimalni 1.200.000,00 kn.

Natječaj je otvoren do 14. travnja 2014., a prijave se podnose regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti.

POJEDINAČNI DOKUMENTI:

 • Tekst javnog poziva (.pdf)
 • Upute za prijavitelje (.pdf)
 • Odluka o načinu raspodjele sredstava (.pdf)
 • Obrazac A1 – Opisni obrazac za prijavu projekta (.doc)
 • Obrazac A2 – Obrazac proračuna (.xls)
 • Obrazac A3 – Životopis voditelja projekta (.doc)
 • Obrazac A4 – Izjava o partnerstvu (.doc)
 • Obrazac A5 – Izjava o financiranim projektima udruge (.doc)
 • Obrazac A6 – Popis članova i članica tijela upravljanja udruge (.doc)
 • Obrazac A7 – Popis zaposlenih osoba (.doc)
 • Obrazac A8 – Popis osoba za koje se traži sufinanciranje plaća (.xls)
 • Obrazac A9 – Kontrolna lista (.doc)
 • Obrazac B – Obrazac za ocjenu prijedloga projekta (.doc)
 • Obrazac C1 – Ugovor o financijskoj potpori (.doc)
 • Obrazac C2 – Obrazac za opisni izvještaj projekta (.doc)
 • Obrazac C3 – Obrazac financijskog izvještaja (.xls)
 • Obrazac C4 – Obrazac terenske evaluacije (.doc)
 • Dodatak 1 – Pojmovnik (.pdf)

OBRASCI ZA ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE:

 • Izjava o partnerstvu – zdravstvene organizacije (.doc)
 • Kontrolna lista – zdravstvene organizacije (.doc)
 • Obrazac proracuna – zdravstvene organizacije (.xls)
 • Obrazac za procjenu kvalitete projekta za zdravstvene organizacije (.doc)
 • Opisni obrazac prijave za zdravstvene organizacije (.doc)
 • Životopis voditelja projekta iz partnerske udruge – zdravstvene organizacije (.doc)

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *